logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

ENOVIA

ENOVIA je ključ inovacije na 3DEXPERIENCE platfomi

ENOVIA in predvsem Product Lifecycle PLM rešitve so jedro platforme 3DEXPERIENCE in omogočajo varno sodelovanje velikega števila uporabnikov pri projektih ter spremljajo, nadzorujejo in upravljajo življenjski cikel izdelka.

Za začetek so vsi podatki, CAD datoteke, 3D modeli, risbe, podporni dokumenti, komponente, dokumenti PDF, JPG in Microsoft Office ter vse druge vrste datotek shranjene centralno v sistemu v bazi podatkov.

Poleg tega se nadzoruje dostop do platforme in določajo pravice dostopa za vsakega posameznega uporabnika in skupino uporabnikov glede na naloge, ki jih opravljajo v posameznem procesu. Po vstopu na platformo lahko uporabnik sodeluje v procesih in dostopa do podatkov ter jih uporablja glede na opredeljene pravice: ureja, shranjuje, ogleduje, analizira, dodaja komentarje in oznake itd.

Ker vsak izdelek doživi vrsto večjih in manjših sprememb, sistem shrani svoje različne različice in spremlja značilne življenjske faze izdelka, kot so New, Check-In, Check-Out, Frozen, Released.

ENOVIA BOM Management na 3DEXPERIENCE platformi je rešitev za upravljanje z kosovnicami, sinhronizacijo inženirskih in proizvodnih kosovnic ter povezavo z ERP sistemi.

EBOM ali Engineering Bill Of Material je inženirska ali konstrukcijska kosovnica in opredeljuje izdelek, strukturiran z vidika načrtovanja.

Manufacturing Bill of Materials MBOM je pogled na izdelek z vidika tega, kako bo izdelek proizveden. Posledično je MBOM način, kako sistemi za vodenje poslovanja ERP gledajo na izdelek.

EBOM in MBOM se lahko razlikujeta zaradi različnega načina in vrstnega reda sestavljanja delov in podsklopov glede na strukturo CAD modela. Poleg tega obstajajo komponente, ki se pojavljajo v proizvodnji in jih v samem CAD modelu ni, kot so lepilo, barve, razna tesnila, embalaža itd.

MBOM vsebuje informacije o tem, kateri deli so izdelani in kateri kupljeni. Poleg tega je mogoče proizvedene dele izdelati lokalno ali pa jih naročiti pri zunanjem dobavitelju. In če se posamezni deli izdelka proizvajajo ali sestavljajo na različnih lokacijah, MBOM uskladi podatke po ločenih lokacijah in omogoča centralno ali lokalno upravljanje skladišč in nabavnih procesov.

ENOVIA Project Management omogoča enostavno načrtovanje in vodenje, izvajanje in spremljanje vseh projektov v podjetju, omogoča sprejemanje pravih odločitev, pomaga pri optimizaciji virov ter izboljšuje komunikacijo in sodelovanje znotraj podjetja in širše.

Njegova uporaba zagotavlja usklajevanje ciljev in sredstev ter njihovo razporejanje, da se projekt zaključi v roku in z željenimi rezultati. Tveganja je mogoče oceniti v realnem času in odpraviti dejavnike, ki lahko negativno vplivajo na projekt.

Spletni vmesnik aplikacije je izjemno preprost in privlačen, do projektnih podatkov pa je mogoče dostopati kadar koli od koder koli na svetu, s čimer ni potrebe po namestitvi dodatnih aplikacij, ki zagotavljajo, da lahko uporabnik, vodja projekta ali udeleženec vedno vstane. aktualne informacije o statusu projekta in morebitnih nalogah, ki so mu dodeljene.

Posebej pomembno je, da so vsi podatki in vse datoteke, ki se med projektom ustvarjajo, urejajo in ogledujejo, povezane s procesom izvedbe projekta. Sistem e-poštnih sporočil in koledarjev se lahko uporablja za obveščanje odgovornih oseb v procesu o statusu projekta, odobritev in potrditev ali zavrnitev določenih zahtevkov in opravljenih nalog. Projektno delo in izvajanje posameznih nalog se spremlja in analizira preko interaktivnega Ganttogram vmesnika z naprednimi možnostmi urejanja, označevanja in filtriranja. Za lažjo opredelitev projektov je mogoče shraniti in uporabiti predloge.

ENOVIA Change Management omogoča vzpostavitev enotnega procesa implementacije sprememb v celotni organizaciji in jasno sporočanje odločitev o spremembah vsem vpletenim.

Proces implementacije spremembe lahko razdelimo na 4 faze: prepoznavanje potrebe po spremembi (Change Identification), vrednotenje možne spremembe (Change Evaluation), načrtovanje sprememb (Change Planning) in implementacija spremembe (Change Implementation).

Zahteva za spremembo (CR), torej zahteva za spremembo, registrira in sproži postopek spremembe. Vsebuje popoln opis vpliva predlagane spremembe, da bi odgovorni lažje sprejeli pravo odločitev za začetek postopka.

Če je sprememba odobrena, se sproži naročilo za spremembo (CO), postopek, v katerem se določijo pravice in vloge udeležencev v procesu, zaporedje dejanj, opredeljeno je dejanje spremembe (CA) in postopek izvedbe spremembe je usklajeno in spremljano.

ENOVIA Configuration Management pomaga podjetjem, ki proizvajajo nastavljive, variantne izdelke, da upravljajo edinstven proces načrtovanja in generiranja ter upravljanja kosovnicami, ki vsebujejo vse različice izdelkov.

Omogoča oblikovalcem, da ustvarijo različne različice izdelkov, delajo v kontekstualnem kontekstu ter analizirajo in ovrednotijo ​​različne različice in možnosti izdelkov.

Vse informacije o različicah izdelkov in njihovih strukturah prenaša iz 3D v sinhronizirano in konfigurirano BOM kosovnico.

Omogoča analizo variant in strukture variant izdelkov ter njihovega vpliva na končni izdelek in njegove lastnosti, ceno, razpoložljivost in podobno.

Za vse uporabnike, ki želijo preprosto rešitev za upravljanje svojih CAD in vseh drugih podatkov, je ENOVIA SmarTeam odlična izbira.

ENOVIA SmarTeam prinaša out-of-the-box funkcije, kot so Life-Cycle operacije, odjava, izdaja, nadzor različic in revizija, shranjevanje baze podatkov, nadzorovan dostop in varnost podatkov, pravice dostopa do projektov in datotek. Integrirani pregledovalnik omogoča ogled, označevanje, merjenje na več sto različnih formatih datotek.

SmarTeam se lahko poveže tudi s ERP sistemi. Computer Controls je preko lastne aplikacije GoSoft Konektor razvil povezavo med SmarTeamom in v naši regiji zelo priljubljenim ERP sistemom GoSoft, ki združuje CAD, PLM in ERP rešitve v enotno celoto. Na ta način je mogoče delo v CAD aplikacijah CATIA V5 in SolidWorks in njihove podatke integrirati v celoten proizvodni in poslovni sistem.