logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

ENOVIA BOM Management

BOM Bill of Material Management – rešitve ENOVIA za upravljanje komponent izdelkov

Sodobna podjetja se soočajo z nenehnim izzivom sledenja zahtevam trga in nenehno izpuščajo nove, kakovostne in praviloma vse bolj kompleksne izdelke, ki zahtevajo kompleksne proizvodne in poslovne procese.

Ena od glavnih funkcij sistema PLM in ena od glavnih nalog pri njenem izvajanju je zagotovo kakovostno upravljanje komponent takih kompleksnih izdelkov.

ENOVIA BOM Management na platformi 3DEXPERIENCE je rešitev za upravljanje komponent izdelka, sinhronizacijo komponent inženiringa in proizvodnje ter povezovanje z ERP sistemi.

Zelo poenostavljeno, v procesu upravljanja sestavnih delov izdelkov, BOM materialov, oblikovalec ustvari CAD 3D model izdelka z določeno strukturo, ki jo sestavljajo glavni sklop, podsklopi in posamezni deli; sestavljanje, podsklop, del. Struktura, ki izhaja iz takšne strukture, se imenuje EBOM ali Engineering Bill of Material, inženirska ali strukturna komponenta v celoti definira izdelek, strukturiran s strukturnega vidika.

Proizvodnja materialov MBOM ali proizvodna komponenta predstavlja pogled na izdelek s stališča, kako bo ta izdelek proizveden. Zato je MBOM način, kako poslovni sistemi ERP za upravljanje proizvodnje gledajo na izdelek.

ENOVIA MBOM Management

Pri razpravljanju o razlikah med komponentami EBOM in MBOM lahko rečemo predvsem, da lahko komponenta EBOM vsebuje določene strukturne elemente, CAD podrazrede, ki se ne pojavljajo v različici MBOM. Na primer, to so lahko strukturne podsklopi, ki jih definirajo konstruktorji, da bi olajšali proces načrtovanja, ki ima lahko določen logični pomen v fazi gradnje, vendar je popolnoma nepotreben z vidika proizvodnje in kot tak ne sme biti prikazan v proizvodni komponenti.

Razlike med komponentami EBOM in MBOM se lahko pojavijo, na primer, zaradi različnih načinov in zaporedij sestavljanja delov in podsklopov glede na strukturo CAD modela.

Naslednji primer so komponente, ki se pojavljajo v proizvodnji in niso v samem modelu CAD, lepila, barve ali različnih tesnilnih mas. Embalaža, škatle, zaščita, različne nalepke in nalepke se pojavljajo tudi v proizvodni komponenti in niso nujno v modelu CAD.

Poleg tega se v modelu CAD lahko na primer pojavi žica ali kabel, cev ali palica določene dolžine, vendar pa seveda ni mogoče kupiti takega izdelka točno v času nakupa, vendar se ga kupi v standardni embalaži. Prav tako je treba preveriti stanje zalog, ali naj (če seveda in vsi drugi) izdelki, ki jih imamo na zalogi, v zadostnih količinah, če ne, izdajo naročilo za nakup in naročilo.

Poleg tega je v taki strukturirani komponenti MBOM definirana razlika med izdelanimi in kupljenimi deli. Poleg tega se lahko izdelani deli proizvajajo lokalno ali jih je mogoče naročiti pri zunanjem dobavitelju.

Če so nekateri deli izdelka izdelani ali sestavljeni na različnih lokacijah, mora pri generiranju MBOM proizvodne komponente sistem v skladu z dejanskim stanjem distribuirati podatke o komponentah EBOM na ločenih lokacijah, pri tem pa skrbeti za centralno ali lokalno upravljanje skladišč in postopke nabave.

Upravljanje sestavnih delov izdelka

Pri integraciji s sistemi ERP je pomembno zagotoviti enotnost in sinhronizacijo celotnega sistema z enolično identificiranim identifikatorjem, kot je skupni material, izdelek ali podobno.

Popolna integracija s poslovnim sistemom zagotavlja avtomatizacijo in procesno tekočino, prihrani čas, vire in dele ter zmanjša število napak.

3DEXPERIENCE BOM

ENOVIA na platformi 3DEXPERIENCE ponuja rešitve za upravljanje komponent izdelka, sinhronizacijo komponent EBOM in MBOM ter povezovanje s sistemi ERP. ENOVIA omogoča izvoz komponent preko datotečnih formatov, kot so Microsoft Excel, besedilne ali CSV datoteke ali popolna integracija s sistemi za sledenje poslovanju in proizvodnji.

Pri integraciji s sistemi ERP je pomembno zagotoviti enotnost in sinhronizacijo celotnega sistema z enolično identificiranim identifikatorjem, kot je skupni material, izdelek ali podobno.

Popolna integracija s poslovnim sistemom zagotavlja avtomatizacijo in procesno tekočino, prihrani čas, vire in dele ter zmanjša število napak.

Rešitve ENOVIA so zelo prilagodljive, da bi zadovoljile različne potrebe uporabnikov, njihove specifične procese, načine delovanja in poslovne sisteme, ki jih uporabljajo.

Computer Controls ponuja celovito rešitev od sistemske prilagoditve do popolne integracije s poslovnim sistemom. Dodatno smo izboljšali kakovostno dvosmerno povezavo med ERP in PLM sistemom z razvojem lastne programske rešitve GoSoft Konektor.